Om GL-Bygg

GL-Bygg er en allsidig problemløser for små og store byggherrer. Vi prosjekterer og bygger skoler, administrasjonsbygg, institusjoner, næringsbygg, bygg for landbruket, kraftanlegg, lakseslakteri og settefiskanlegg

Helt siden starten i 1988 har GL-Bygg markert seg som en solid og kompetent samarbeidspartner for sine oppdragsgivere.

Tett oppfølging, en godt sammensveiset arbeidsstokk og vår moderne utstyrspark gjør oss i stand til å løse oppgavene sikkert og effektivt. I GL-Bygg har vi ytterligere styrket oss på planleggings- og styringssida, for ytterligere å tilpasse oss nye utfordringer innen alt fra totalentrepriser til mindre spesialoppdrag.

GL-Bygg har hovedkontor på Skogmo i Overhalla kommune.

Kontaktpersoner

Arne M. Galguften
Daglig leder
915 95 533
arne@gl-bygg.no

Hege S. Galguften
Økonomiansvarlig
742 80 880
hege@gl-bygg.no

Marit Haugum Moe
Lean- og kvalitetsleder
479 06 489
marit@gl-bygg.no

Linda Gravseth Flaat
HR og HMS-leder
482 02 907
linda@gl-bygg.no

Jan Barlien
Drift / logistikk / utstyr
913 03 404
jan@gl-bygg.no

Ole Marius Eriksen
Lager / utstyr
991 07 263
ole.marius@gl-bygg.no

Per Kristian Skaret
Prosjektleder
906 27 012
per@gl-bygg.no

Øystein Homstad
Prosjektleder
990 99 070
oystein@gl-bygg.no

Kjell Aunet
Prosjektleder
416 29 805
kjell@gl-bygg.no

Stig Olav Barlien
Prosjektleder
995 64 736
stig.olav@gl-bygg.no

Anders Feragen
Prosjektleder
913 02 565
Anders@gl-bygg.no

 

GL-Bygg AS er et heleid datterselskap av GLB Holding AS.
Kontaktperson; Styreleder Arne M. Galguften, 915 95 533, arne@gl-bygg.no

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no