Våre ansatte er fundamentet i bedriften. Derfor ønsker vi å utdanne våre egne fagfolk. GL-Bygg samarbeider aktivt med distriktets videregående skoler for å sikre rekrutteringen til byggebransjen.

Vi har som mål å ha lærlinger i organisasjonen til en hver tid.