Rekruttering

Våre ansatte er fundamentet i bedriften. Derfor ønsker vi å utdanne våre egne fagfolk. GL-Bygg samarbeider aktivt med distriktets videregående skoler for å sikre rekrutteringen til byggebransjen.

Vi har som mål å ha lærlinger i organisasjonen til en hver tid.

 

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no