Kompetanse gir trygghet

Hos GL-Bygg har vi den kompetansen som trengs for at kundens behov og ønsker blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi styrer prosessen gjennom hele byggeprosjektet og sørger for alle involverte involverte parter i prosjektet fungerer godt sammen. Hos oss får du en samarbeidspartner som kan faget og som vet hvilken rekkefølge ting skal gjøres i for at prosjektet gjennomføres på en sømløs måte.

Vi har alltid kunden i fokus, og vi gjør alt vi kan for å gi kunden trygghet gjennom kompetanse og samtidig bidra til et forutsigbart og godt samarbeid. 

Helt siden starten i 1988 har GL-Bygg markert seg som en solid og kompetent samarbeidspartner for sine oppdragsgivere, noe vi har ambisjoner om å fortsette som med uforminsket kraft.

Miljøansvar

Vi jobber for å minimere miljøbelastningen og bidra til energi- og ressurseffektivitet, både på våre produksjonsanlegg og ute på byggeplass

Vi sørger alltid for at vi har på plass de ressurser som kreves for å fullføre oppdraget på en hensiktsmessig måte.

Som en stor aktør i entreprenørnæringen har vi et ansvar for å velge materialer som er miljøvennlige og bærekraftige, og som er mulige å gjenbruke og/eller resirkulere. I tillegg arbeider vi for å redusere klimapåvirkningen, med særlig vekt på energiforbruk og optimalisering av materialforbruk og transportvirksomhet.

Samtidig blir alt avfall håndtert på en sikker og miljømessig forsvarlig måte

God planlegging, tett oppfølging og godt samarbeid gjennom alle ledd. Det er nøkkelen til hvordan de forskjellige underleverandørene i fellesskap har bidratt til en
Det er ikke nok at det kan dokumenteres at laksen er produsert bærekraftig. I dag må betongen som brukes i bygget, stålet som brukes
I kraft av vår rolle som totalentreprenør, prosjektutvikler og samfunnsaktør tar vi vår påvirkning på miljøet og samfunnet alvorlig. Vi jobber systematisk med bærekraft
– GL-Bygg og LLENTAB er interesserte i å løse eventuelle problemer som oppstår, og ikke bare bli kvitt dem, For oss som byggherre har
– Med dette prosjektet har vi vist at vi klarer å ivareta et byggeprosjekt på denne størrelsen. Da med alt fra grunnleggende prosjektering til

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no