Det nye anlegget til MOWI tar form

Vi er i full sving med å bygge det nye settefiskanlegget til MOWI på Nordheim.

Her bygges det et anlegg på totalt 12.800 kvadratmeter, basert på resirkuleringsteknologi hvor 99,9% av vannet blir resirkulert.

Anlegget blir ett av verdens største når det kommer til produksjon av storsmolt.

Her kan du se litt fra anlegget: