Webkamera

 

Svaberget Smolt AS

Settefiskanlegg på Svaberget i Bindal kommune, oppdragsgiver Svaberget Smolt AS

 

Laksefabrikken – Sinkaberg-Hansen AS

Lakseslakteri i Nærøy kommune. Kunde: Sinkaberg-Hansen AS

 

Grong Svømmehall

Ny svømmehall i Grong. Kunde: Grong Kommune.

 

Pharmaq Phoenix

Utvidelse produksjonslokaler på Skogmo. Kunde: Pharmaq AS

 

Hunn Skole

Nybygg/ restaurering av Hunn Skole. Kunde: Overhalla Kommune