Prosjekter

Vi har levert vellykkede byggeprosjekter i store deler av landet helt siden 1988. Vår erfaring har gjort oss i stand til å levere de beste resultatene uansett hvor komplekst prosjektet er. Dette har gjort Gl-bygg til en bauta i Namdalsk sammenheng.

Prosjekt: Nytt smoltanlegg for MOWI på Nordheim i Møre og Romsdal Byggeår: Pågår Byggherre: MOWI Entrepriseform: Arkitekt: Type bygg: Smoltanlegg
Prosjekt: Svømmebasseng Grong kommune Byggeår: November 2020 – februar 2022 Byggherre: Grong kommune Entrepriseform: Totalentreprise Arkitekt: JonArk AS Type bygg: Nytt svømmebasseng i tilknytning
Byggeår: Mars 2022 – Desember 2022. Byggherre: Credo bygg as. Entrepriseform: Totalentreprise Arkitekt: JonArk as Type bygg: Betongbygg som er fundamentert på peler. I
Byggeår: September 2019- pågår, planlagt ferdigstillelse desember 2021 Byggherre: Svaberget Smolt/ Sinkaberg-Hansen as Entrepriseform: Bygningsmessig totalentreprise. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 13200m2, totalt
Byggeår: Mai 2018-Desember 2019 Byggherre: Midt-Norsk Havbruk as Entrepriseform: Delentreprise, Plass støpt og prefab.betong, hulldekker og tømmer/snekkerarbeider inkl. rigg og HMS ansvar. Arkitekt: JonArk
Byggeår: 2018 Byggherre: Brandø Holding as Entrepriseform: Bygningsmessig hovedentreprise med ansvar for rigg og HMS. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 1550m2 / betongelementbygg
Byggherre: SinkabergHansen AS Entreprise: Totalentreprise Arkitekt: Arcon prosjekt AS Omfang: : Betongelementbygg i 4 etasjer. Grunnflate på 9000m2, totalt areal 17200m2. Produksjonsareal: Bløggavdeling 480m2
Byggherre: Nøsthaugvegen AS Entreprise: Totalentreprise Arkitekt: JonArk AS Omfang: : Totalt areal 3600m2 bestående av salgshall med tilhørende kontor, verkstedlokaler, delelager og vaskehall. Kontraktssum:
Byggherre: Bindal Kommune. Entreprise: Bygningsmessig hovedentreprise. Arkitekt: On Arkitekter og Ingeniører AS. Omfang: Totalt areal 4220m2 inkludert ombyggingsarbeider, riving av eksisterende barneskole 1000m2. Skoledel
Byggherre: Vikna kommune Entrepriseform: Bygningsmessig hovedentreprise Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS Omfang: Totale 3400m2 med nybygg og ombyggingsarbeider. 17 stk omsorgsleiligheter i plan 3 og
Byggherre: Røyrvik Kommune. Entreprise: Bygningsmessig hovedentreprise. Arkitekt: JonArk AS Omfang: Nybygg, totalt areal 2770m2. Flerbrukshall, bibliotek, skytebane og svømmehall samt tilhørende garderober. Kontraktssum: 43
Byggherre: Namsskogan Kommune. Entreprise: Generalentreprise. Arkitekt: Praksis Sivilarkitekter AS Omfang: Totalt areal 2670m2. Nybygg bestående av omsorgsboliger, legekontor og fysioterapeut, ombygging av sykeheimsfløy. Kontraktssum:
Byggherre: Overhalla kommune Entrepriseform: Totalentreprise Arkitekt: Hus arkitekter as Omdang: Barnehage i passivhus standard 1500m2 Kontraktssum: 50 mill
Byggherre: Hattfjelldal kommune Arkitekt: Arcon prosjekt as Omfang: Nybygg i 2 etasjer med ulike funksjoner, kafe med storkjøkken, museumsareal, overnattingsrom, bankareal, kontorer og ambulansestasjon
Byggherre: Alstadhaug kommune Entreprisemodell: Hovedentreprise Arkitekt: L2 Arkitekter AS Byggeperiode: 2013-2015 Omfang: Bygging av kulturhus og badeanlegg. Kontraktssum: 111 millioner kroner
Byggherre: Nord-Trøndelag fylkeskommune. Entreprisemodell: Totalentreprise. Arkitekt: Arcon prosjekt AS, Namsos Byggeperiode: Nov. 2011–april 2013. Omfang: Ombygging: store deler av eksisterende bygg G, F, E
Byggherre: Otto Moe Eiendom AS Entreprisemodell: Delt entreprise, utførende tømmer og snekker. Arkitekt: JonArk AS, Namsos Byggeperiode: Nov. 2012–juli 2013. Omfang: Nybygg på 135
Byggherre: Helse Nord-Trøndelag. Entreprisemodell: Totalentreprise. Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor, Namsos Byggeperiode: Nov. 2009–aug. 2011 Omfang: Nybygg på 1000 m2 Ombygging av 2900 m2 –
Byggherre: Luftfartsverket Entreprisemodell: Hovedentreprise Arkitekt: Archus Arkitekter AS Byggeperiode: 2000 og 2008 Omfang: Nytt flytårn med sikringsbygg. Åpnet våren 2000. Helikopter- og flyterminal. 3000 m2.
Omfattende rehabiliteringsarbeid etter flomskader. Betongarbeider nytt flomavledningsløp inkl lukepilarer, terskel, ledevegger og bru. Byggherre: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Hovedentreprise: Nybygg på 2.900 kvm i betong med stående utvendig bordkledning, samt rehabilitering av eksisterende omsorgshjem og ferdigstillelse av seks nye omsorgsboliger. Byggherre: Sømna
Totalenteprise: Påbygging og ombygging av eksisterende skole. Nybygg av helsesenter og flerbrukshall. Nye bygninger oppført i betongelement. Arkitekt: Stein Hamre Arkitektkontor AS Byggherre: Leirfjord
Totalentreprise: Tilbygg og ombygging av kommunehuset. Arkitekt: Letnes arkitektkontor Byggherre: Grong kommune
Totalentreprise: Hovedbygning, servicebygg og garasje med tilhørende utomhusanlegg. Et topp moderne anlegg ved bredden av lakseelva Namsen – queen of the rivers. Oppført med

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no