NAV Namsos

Byggeår: Mars 2022 – Desember 2022. Byggherre: Credo bygg as. Entrepriseform: Totalentreprise Arkitekt: JonArk as Type bygg: Betongbygg som er fundamentert på peler. I 1-2.etg kontorlandskap til Nav Namsos, 3.etg overlevert uinnredet. Bygget er det første bygget mellom Brønnøysund og Steinkjer pdd som er blitt BREAM-sertifisert i klasse «very-good». Installert smarthus-teknologi, dette i full utnyttelse […]

Les mer

Svaberget smolt

Byggeår: September 2019- pågår, planlagt ferdigstillelse desember 2021 Byggherre: Svaberget Smolt/ Sinkaberg-Hansen as Entrepriseform: Bygningsmessig totalentreprise. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 13200m2, totalt gulvareal 15200m2/ Settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til postsmoltavdeling. Kontraktssum: 261 mill.

Les mer

Osan settefisk

Byggeår: Mai 2018-Desember 2019 Byggherre: Midt-Norsk Havbruk as Entrepriseform: Delentreprise, Plass støpt og prefab.betong, hulldekker og tømmer/snekkerarbeider inkl. rigg og HMS ansvar. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 5200m2, totalt gulvareal 6200m2/ settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til smoltavdelinger. Kontraktssum: 35mill

Les mer

Brygga båt

Byggeår: 2018 Byggherre: Brandø Holding as Entrepriseform: Bygningsmessig hovedentreprise med ansvar for rigg og HMS. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 1550m2 / betongelementbygg til båtbutikk med vinterlagring av båter. Kontraktssum: 8,8mill

Les mer

Laksefabrikken

Byggherre: SinkabergHansen AS Entreprise: Totalentreprise Arkitekt: Arcon prosjekt AS Omfang: : Betongelementbygg i 4 etasjer. Grunnflate på 9000m2, totalt areal 17200m2. Produksjonsareal: Bløggavdeling 480m2 Kjøletanker for laks 550m2, buferareal for lagring av 180 tonn laks. Pakkerom for laks 900m2 Filetavdeling 1300m2 I totalarealet inngår ny administrasjonsfløy på 900m2, samt kantine og nytt kjøkken på 800m2, […]

Les mer

Bobilsenteret Namsos

Byggherre: Nøsthaugvegen AS Entreprise: Totalentreprise Arkitekt: JonArk AS Omfang: : Totalt areal 3600m2 bestående av salgshall med tilhørende kontor, verkstedlokaler, delelager og vaskehall. Kontraktssum: 42 mill.

Les mer

Terråk Skole og Idrettshall

Byggherre: Bindal Kommune. Entreprise: Bygningsmessig hovedentreprise. Arkitekt: On Arkitekter og Ingeniører AS. Omfang: Totalt areal 4220m2 inkludert ombyggingsarbeider, riving av eksisterende barneskole 1000m2. Skoledel i 2 plan, fullverdig idrettshall inkludert garderobeavdeling. Kontraktssum: 62,5 mill

Les mer

Rørvik Helsesenter

Byggherre: Vikna kommune Entrepriseform: Bygningsmessig hovedentreprise Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS Omfang: Totale 3400m2 med nybygg og ombyggingsarbeider. 17 stk omsorgsleiligheter i plan 3 og 2, Plan 1 og 0 i hovedsak legekontor, kantine, dialyse, ambulansemottak og fysioterapi Kontraktssum: 62 mill

Les mer

Røyrvik Flerbrukshall

Byggherre: Røyrvik Kommune. Entreprise: Bygningsmessig hovedentreprise. Arkitekt: JonArk AS Omfang: Nybygg, totalt areal 2770m2. Flerbrukshall, bibliotek, skytebane og svømmehall samt tilhørende garderober. Kontraktssum: 43 mill.  

Les mer

Namsskogan Omsorgsenter

Byggherre: Namsskogan Kommune. Entreprise: Generalentreprise. Arkitekt: Praksis Sivilarkitekter AS Omfang: Totalt areal 2670m2. Nybygg bestående av omsorgsboliger, legekontor og fysioterapeut, ombygging av sykeheimsfløy. Kontraktssum: 82,5 mill.

Les mer

Skage barnehage

Byggherre: Overhalla kommune Entrepriseform: Totalentreprise Arkitekt: Hus arkitekter as Omdang: Barnehage i passivhus standard 1500m2 Kontraktssum: 50 mill

Les mer

Hattfjelldal service og næringsbygg

Byggherre: Hattfjelldal kommune Arkitekt: Arcon prosjekt as Omfang: Nybygg i 2 etasjer med ulike funksjoner, kafe med storkjøkken, museumsareal, overnattingsrom, bankareal, kontorer og ambulansestasjon brutto areal på 2300m2 Kontraktssum: 35 mil

Les mer

Sandnessjøen Kulturbad

Byggherre: Alstadhaug kommune Entreprisemodell: Hovedentreprise Arkitekt: L2 Arkitekter AS Byggeperiode: 2013-2015 Omfang: Bygging av kulturhus og badeanlegg. Kontraktssum: 111 millioner kroner

Les mer

Olav Duun videregående skole

Byggherre: Nord-Trøndelag fylkeskommune. Entreprisemodell: Totalentreprise. Arkitekt: Arcon prosjekt AS, Namsos Byggeperiode: Nov. 2011–april 2013. Omfang: Ombygging: store deler av eksisterende bygg G, F, E som inneholder undervisningsrom og administrasjon, samt dans/drama. Nybygg: Nytt hovedinngangsparti med resepsjon, sammenbygging mot teknobygget, og nytt bygg U til matfag og servitørfaget. Kontraktssum: Ca. 69 mill. inkl.mva.

Les mer

Otto Moe AS avd. Grong

Byggherre: Otto Moe Eiendom AS Entreprisemodell: Delt entreprise, utførende tømmer og snekker. Arkitekt: JonArk AS, Namsos Byggeperiode: Nov. 2012–juli 2013. Omfang: Nybygg på 135 m2 Oppgradering av eksisterende yttervegger med glass og fasadeplater Isolering og tekking av tak Innvendig ombygging med nye systemhimlinger Kontraktssum: Ca. 7 mill. kr inkl.mva.

Les mer

Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Namsos

Byggherre: Helse Nord-Trøndelag. Entreprisemodell: Totalentreprise. Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor, Namsos Byggeperiode: Nov. 2009–aug. 2011 Omfang: Nybygg på 1000 m2 Ombygging av 2900 m2 – med totalrehabilitering av alle tekniske anlegg. Utskifting av alle fasader og vinduer/dører Kontraktssum: Ca. 60 mill. kr inkl. mva.

Les mer

Brønnøysund lufthavn

Byggherre: Luftfartsverket Entreprisemodell: Hovedentreprise Arkitekt: Archus Arkitekter AS Byggeperiode: 2000 og 2008 Omfang: Nytt flytårn med sikringsbygg. Åpnet våren 2000. Helikopter- og flyterminal. 3000 m2. Åpnet sommeren 2008.

Les mer

Åsmulfoss kraftstasjon

Omfattende rehabiliteringsarbeid etter flomskader. Betongarbeider nytt flomavledningsløp inkl lukepilarer, terskel, ledevegger og bru. Byggherre: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Les mer

Sømna omsorgssenter

Hovedentreprise: Nybygg på 2.900 kvm i betong med stående utvendig bordkledning, samt rehabilitering av eksisterende omsorgshjem og ferdigstillelse av seks nye omsorgsboliger. Byggherre: Sømna kommune

Les mer

Leirfjord helsebygg/idrettshall

Totalenteprise: Påbygging og ombygging av eksisterende skole. Nybygg av helsesenter og flerbrukshall. Nye bygninger oppført i betongelement. Arkitekt: Stein Hamre Arkitektkontor AS Byggherre: Leirfjord kommune

Les mer

Grong kommunehus

Totalentreprise: Tilbygg og ombygging av kommunehuset. Arkitekt: Letnes arkitektkontor Byggherre: Grong kommune

Les mer

Hyllenget bolig og gjestegård

Totalentreprise: Hovedbygning, servicebygg og garasje med tilhørende utomhusanlegg. Et topp moderne anlegg ved bredden av lakseelva Namsen – queen of the rivers. Oppført med tydelige referanser til trøndersk byggeskikk. Arkitekt: Arkitektkontoret Hellebust og Meland AS Byggherre: Rikki og Otto Tidemann

Les mer

IKS Namdal rehabiliteringssenter

Hovedentreprise (eks betongarbeid): Nybygg inkludert fysioterapiavdeling og terapibasseng i Høylandet kommune. Arkitekt: Espen Aursand arkitektkontor AS, Namsos Byggherre: Interkommunalt samarbeidsprosjekt

Les mer

Kløvertunet

Trøndersk tun-tradisjon er ivaretatt i disse flotte eldreboligene. Hovedentreprise: Bygging av eldreboliger på Rørvik Arkitekt: Arcon Prosjekt, Namsos Byggherre: Rørvik Sanitetsforening

Les mer

Rørvik samfunnhus

Hovedentreprise: Nybygg og ombygging av eksisterende kommunehus til samfunnshusfunksjon. Et spennende bygg med hovedbærekonstruksjon i betong, stål og hulldekker, samt lettelementer i takkonstruksjonen. Byggherre: Vikna kommune

Les mer