Grane barne- og ungdomsskole

Totalentreprise: Rehabilitering av barne- og ungdomsskole og bygging av ny flerbrukshall.
Byggherre: Grane kommune

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no