Grane barne- og ungdomsskole

Totalentreprise: Rehabilitering av barne- og ungdomsskole og bygging av ny flerbrukshall.
Byggherre: Grane kommune