Grong kommunehus

Totalentreprise: Tilbygg og ombygging av kommunehuset.

Arkitekt: Letnes arkitektkontor

Byggherre: Grong kommune