GL-Bygg AS søker prosjektleder

LYST TIL Å JOBBE HOS EN LEVERANDØR TIL KUNDER I BLÅ NÆRING? HER ER JOBBEN FOR DEG!

Hos oss får du blant annet ansvar for prosjekter som selskapet til enhver tid har i blå næring. Vi opplever en økende etterspørsel etter våre tjenester og ønsker oss en dyktig prosjektleder til å videreutvikle dette forretningsområdet. Du har høyere utdanning fra bygg/anlegg, men relevant erfaring og personlige egenskaper vil bli tillagt størst vekt i utvelgelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for koordinering og oppfølging av side- og underentreprenører. Kredittvurdering og utarbeidelse av kontraktsforslag på egne prosjekt.
 • Ansvarlig for at egne byggeprosjekt blir gjennomført i henhold til krav i lover og forskrifter.
 • Utarbeiding av anbud/tilbud og kostnadsoverslag. Ansvarlig for oppdatering og vedlikehold av kalkulasjonsprogram. Innhenting av tilbud og innkjøp av varer og tjenester for egne prosjekt.
 • Planlegging, organisering, drift av byggeprosjekter i samsvar med prosjektdokumentene og kalkulasjonsforutsetninger.
 • Motivere og veilede interne og eksterne samarbeidspartnere. Du har det daglige ansvar for tilrettelegging og oppfølging av HMS og kvalitetssikringsarbeid på egne prosjekt.
 • Økonomioppfølging innenfor kalkulerte forutsetninger for egne prosjekt.

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdanning innen bygg/anlegg. Lang erfaring og godt nettverk kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring som prosjektleder og har ledet både prosjekter og ansatte.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og motiverende lederstil
 • Relasjonsbyggende ferdigheter
 • God forretningsforståelse
 • Strukturert
 • God gjennomføringsevne

Du rapporterer til daglig leder.

For ytterligere informasjon kan du kontakte GL-Bygg AS ved daglig leder Arne M. Galguften, tlf. 915 95 533.

Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest

Søk på stillingen her 

GL-Bygg; er en allsidig problemløser for små og store byggherrer. Vi prosjekterer og bygger skoler, administrasjonsbygg, institusjoner, næringsbygg, bygg for landbruket og kraftanlegg. De to-tre siste årene har vi også bygget lakseslakteri og settefiskanlegg. Helt siden starten i 1988 har GL-Bygg markert seg som en solid og kompetent samarbeidspartner for sine oppdragsgivere. Tett oppfølging, en godt sammensveiset arbeidsstokk og vår moderne utstyrspark gjør oss i stand til å løse oppgavene sikkert og effektivt. I GL-Bygg har vi ytterligere styrket oss på planleggings- og styringssida, for ytterligere å tilpasse oss nye utfordringer innen alt fra totalentrepriser til mindre spesialoppdrag. Vi er et selskap med 60 dedikerte ansatte og en omsetning på ca. 250 mill. Vårt geografiske nedslagsfelt er Midt-Norge og Nordland.

Les mer på www.gl-bygg.no.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no