Laksefabrikken

Byggherre: SinkabergHansen AS
Entreprise: Totalentreprise
Arkitekt: Arcon prosjekt AS
Omfang: : Betongelementbygg i 4 etasjer. Grunnflate på 9000m2, totalt areal 17200m2.
Produksjonsareal: Bløggavdeling 480m2
Kjøletanker for laks 550m2, buferareal for lagring av 180 tonn laks.
Pakkerom for laks 900m2
Filetavdeling 1300m2
I totalarealet inngår ny administrasjonsfløy på 900m2, samt kantine og nytt kjøkken på 800m2, kasselager og tekniske rom, garderober og buffersoner

Kontraktssum: 400 mill

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no