Osan settefisk

Byggeår: Mai 2018-Desember 2019
Byggherre: Midt-Norsk Havbruk as
Entrepriseform: Delentreprise, Plass støpt og prefab.betong, hulldekker og tømmer/snekkerarbeider inkl. rigg og HMS ansvar.
Arkitekt: JonArk as
Omfang/type bygg: Grunnflate 5200m2, totalt gulvareal 6200m2/ settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til smoltavdelinger.
Kontraktssum: 35mill

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no