– En trygg og profesjonell byggeledelse

God planlegging, tett oppfølging og godt samarbeid gjennom alle ledd. Det er nøkkelen til hvordan de forskjellige underleverandørene i fellesskap har bidratt til en god flyt i gjennomføringen av prosjektet på Svaberget.

Med sine i overkant av 13.000 kvadratmeter med grunnflate, har det nye settefiskanlegget til Svaberget Smolt rukket å bli en stor snakkis før det i det hele tatt var ferdig bygd.

Stort prosjekt

Like ved foten av Heilhornet helt nord i Trøndelag vil det imponerende landbaserte settefiskanlegget – med topp moderne RAS teknologi – produsere rundt 2.000 tonn smolt i året etter første byggetrinn. Med RAS teknologien skal settefiskanlegget resirkulere 99.9 % av vannet som går rundt i anlegget. Bygget skal etter planen stå ferdig i januar 2022, men det er allerede tatt inn rogn og produksjonen av smolt har startet i deler av bygget.

Prosjektledelsen har vært gjennomgående profesjonell, og at alle aktørene har gjennom jevnlige møter vært helt oppdatert gjennom hele prosessen – Rune Nilsen, NTE Elektro

Tett oppfølging

Å bygge et slikt bygg er ingen lett sak. Det er mange ulike aktører som er i sving, og det kreves nøye planlegging for å få gjennomføringen til å gå så sømløst som mulig. Gjennom hele byggeprosessen har GL-Bygg sammen med LLENTAB hatt fokus på god planlegging, tett oppfølging og godt samarbeid gjennom alle ledd. Dette er noe flere av underleverandørene på prosjektet har bitt seg merke i.

– For oss har dette vært et veldig stort og spennende prosjekt. Selve bygget er jo enormt, og det finnes mange historier om mindre prosjekt enn dette hvor det ikke har fungert bra på grunn av dårlig kommunikasjon mellom aktørene som bygger bygget. Slik har det ikke vært på Svaberget, forteller Rune Nilsen fra NTE Elektro.

Han sier videre at de har opplevd prosjektledelsen som gjennomgående profesjonell, og at alle aktørene gjennom jevnlige møter har vært helt oppdatert gjennom hele prosessen og fått mulighet til å komme med innspill og forslag på løsninger.

God dialog

Gjennom hele byggeprosessen har de ulike aktørene hatt ukentlige byggemøter, framdriftsmøte annen hver uke og særmøter for de ulike fagene annen hver uke.

– På den måten har det vært et flytende og godt prosjekt. Vi har sammen jobbet oss gjennom eventuelle problemer underveis, og om det har dukket opp noe, så har det blitt tatt tak i raskt. Jeg opplever i hvert fall at det har vært god kjemi og god kontakt mellom alle ledd på dette prosjektet, mener Nilsen.

Positiv opplevelse

Håvard Kiil hos Comfort Rørvik er av samme oppfatning. De har levert vannbåren varme og alt til sanitæranlegg i bygget.

– Vi sitter igjen med en veldig positiv følelse etter dette prosjektet. Vi synes det har gått veldig bra, og noe av grunnen til det mener jeg er at det hele tiden har vært oppdateringer på hvor vi har ligget i prosjektet gjennom de ukentlige møtene. På den måten har vi vært oppdatert på hvor både vi og de andre aktørene har ligget i forhold til fremgang osv. For oss har det vært en gjennomgående positiv opplevelse, sier Kiil.

Store flater

Det nye settefiskanlegget til Svaberget Smolt er vanskelig å unngå når du kjører langs kystriksveien nordover mot Brønnøysund. Det er mange elementer og fagfelt som skal inn i et slikt bygg. Det som er innvendig er en ting, men bygget må også være tett for å kunne tåle vær og vind. Norgestak har hatt jobben med å få på plass 13.200 kvadratmeter med tak.

 

– Vi har samarbeidet med GL-Bygg tidligere og funnet en god måte å jobbe sammen på. Det som kjennetegner prosjektet på Svaberget er to ting; planlegging og kommunikasjon. Da vi startet på dette bygget var det nok det største prosjektet vi hadde hatt da.  Det er et stort bygg med en stor takflate. Alle fagfeltene som har vært involverte i dette prosjektet er jo avhengige av hverandre for å få fremgang, og gjennom de ukentlige byggemøtene har vi kunnet holde veldig god oversikt over hvor alle ligger i løypa. Det har gjort det veldig oversiktlig, sier Tor Anders Søraa i Norgestak.

Bespisning

Han trekker også fram en ting som det på store prosjekt kanskje er lett å glemme, men som spiller en desto større rolle for de som jobber på anlegget.

– Vi synes det ble lagt veldig godt til rette når det kommer til bespisning på anlegget. Arbeiderne slapp å tenke på dette med mat. De bare kom til kantina, fikk mat, og kunne starte å jobbe igjen. Det høres kanskje ikke ut som en stor sak, men det har mye å si for velferden til de som jobber, understreker Søraa.

For at det skal bli god flyt i byggeprosessen på et så stort prosjekt som det nye settefiskanlegget til Svaberget Smolt, er forutsigbarhet og god planlegging to viktige faktorer.

Vi i GL-bygg og LLENTAB tar sikte på å bli en god og solid samarbeidspartner for oppdrettsnæringen. Gjennom å forstå de tverrfaglige prosessene kan vi bidra til økt verdiskapning hos kunden – i tillegg til å være en entreprenør som sørger for at bygget kommer opp til avtalt tid og at prosjektet med alle involverte aktører fungerer godt sammen.

 

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no