Styrket kompetanse gir nye muligheter

Kompetanse har alltid vært viktig for oss i Gl-Bygg AS, og i mange år har det vært en av våre styrker at vi har faglig dyktige medarbeidere. Som for alle bransjer er også vi preget av en enorm utvikling, noe som stiller krav til at vi følger med på det som kommer av nye muligheter.

Våre dyktige medarbeidere Elias Joensen, Stig Olav Barlien, Kjell Aunet og Anders Feragen fullførte i januar BIM-skolen i regi av NESO. Skolen var et pilotprosjekt, og den tok utgangspunkt i å øke kompetansen innen BIM og digitalisering i byggebransjen. Vi er kanskje ikke eksperter enda, men vi har lært mye nytt i forhold til hvilke muligheter som finnes og vi har fått med oss mange nyttige verktøy og metoder som kan benyttes i vår daglige drift. Ønsker du å lese mer om BIM-skolen, følg denne linken: https://neso.no/Kurs–kompetanse/NESO-skoler/NESOs-BIM-skole1/

Vi gratulerer med godkjent eksamen, veldig godt jobba.

Hva er BIM?

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er rett og slett en digital tvilling av bygget som skal bygges. I prosjekter hvor vi benytter oss av BIM får vi en samarbeidsmodell mellom de forskjellige fagene. Fordelen med en samarbeidsmodell er at vi får muligheten til å «bygge» bygget før vi starter jobben, og på denne måten får vi luket ut mulige utfordringer før vi i det hele tatt har begynt å bygge. Vi har stor tro på at dette er en av nåtidens hjelpemiddel for økt flyt og som alltid god kvalitet i våre leveranser.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no