– Opptatt av å finne løsninger

– GL-Bygg og LLENTAB er interessert i å løse eventuelle problemer som oppstår, og ikke bare bli kvitt dem. For oss som byggherre har de vært gode og løsningsorienterte samarbeidspartnere, sier Aleksander Lundseng.

Han er SinkabergHansens prosjektleder for utbyggingen av Svaberget Smolt sitt nye settefiskanlegg. Det imponerende landbaserte settefiskanlegget – med topp moderne RAS teknologi – har en grunnflate på i overkant av 13.000 kvadratmeter. Det nye anlegget vil produsere rundt 2.000 tonn smolt i året etter første byggetrinn. Med topp moderne RAS teknologi skal settefiskanlegget resirkulere 99.9 % av vannet som går rundt i anlegget. Bygget skal stå ferdig i januar 2022, men det er allerede tatt inn rogn og produksjonen av smolt har startet i deler av bygget.

 

 

– På grunn av at størrelsen på prosjektet ble så stort, valgte vi å gå for en todelt løsning på entreprisen. Vi delte det opp i prosess og bygg, der GL-Bygg fikk entreprisen for det bygningsmessige. En slik løsning stiller mer krav til oss som utbygger. Grensesnittet faller på oss, og vi må ha hodet «litt» med oss gjennom hele prosessen. Det har så langt fungert veldig bra, og vi er veldig fornøyd med de samarbeidspartnerne vi har valgt, forteller Lundseng.

Arbeidet med tomten like ved foten av Heilhornet helt nord i Trøndelag startet i oktober 2018 og pågikk til sommeren 2019. De startet så oppføringen av bygget og prosessinstallasjon i september 2019.

Hele prosjektet har et budsjett på 700 millioner kroner, og det er et stort prosjekt. Det er mye teknologi som skal inn i bygget, og mye spesialtilpasninger når det kommer til blant annet RAS-anlegget – Aleksander Lundseng.

– Vi valgte å gå for en RAS-løsning med høy resirkuleringsgrad.  Vi vil bruke mindre vann, vi vil hente ut mer avfallsstoffer før vi sender vannet ut igjen og vi vil kunne produsere mer fisk på mindre vann, forklarer Lundseng.

– Hvordan har GL-Bygg og LLENTAB vært som samarbeidspartnere? Har dere møtt på noen utfordringer underveis?

– Utfordringer er det bestandig. Det viktigste for oss som byggherre er hvordan de blir håndtert. Der har GL-Bygg og LLENTAB vært fine samarbeidspartnere. De er interessert i å løse problemene, ikke bare blir kvitt dem, sier Lundseng.

– GL-Bygg og LLENTAB har vært dyktige. Dette er nok et av de største prosjekt de har hatt, og det har nok vært en utfordring å planlegge så langt fram i tid. De har hatt en bratt læringskurve, men vært gode på å samarbeide. Vi har sammen greid å se hvor utfordringene kommer og avverget dem før vi har stått fast, sier Lundseng.

Han nevner videre at både GL-Bygg og LLENTAB har vært greie å forholde seg til og å kommunisere med.

– Vi får til det meste når kommunikasjonen er god. Det er ingenting med dette prosjektet som tilsier at vi ikke ville valgt de samme samarbeidspartnerne om vi skulle startet byggingen i morgen, avslutter Lundseng.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no