Vi tar miljøet på alvor

I kraft av vår rolle som totalentreprenør, prosjektutvikler og samfunnsaktør tar vi vår påvirkning på miljøet og samfunnet alvorlig. Vi jobber systematisk med bærekraft for å begrense belastningen vi påfører områdene rundt oss.

Både GL-Bygg og LLENTAB jobber nøye og målrettet med å finne bærekraftige måter å drive entreprenørskap på. Vi er opptatt av å skape langsiktig verdiskaping tuftet på god drift, digitalisering og kontinuerlig forbedring.

– Vi jobber for å minimere miljøbelastningen og bidra til energi- og ressurseffektivitet, både på våre produksjonsanlegg og ute på byggeplass, sier administrerende direktør i LLENTAB Norge, Thomas Re Johnsen.

Byggsektoren har opp gjennom årene hatt vesentlige klimagassutslipp ved produksjon av materialer og tekniske installasjoner til bygg og områder. Beregninger fra 2006 viste at klimagassutslipp knyttet til bygg- og anleggsmaterialer utgjorde rundt åtte prosent av nasjonale utslipp. I tillegg kommer utslipp i utlandet knyttet til materialer vi importerer. Byggsektorens innkjøpskrav vil derfor ha stor betydning for industriens klimagassutslipp. Nyere tall viser at utslippene fra norske bygningsmaterialer er på vei ned, mye takket være en økt etterspørsel etter produkter med lavere utslipp.

– Som en stor aktør i entreprenørnæringen har vi et ansvar for å velge materialer som er miljøvennlige og bærekraftige, og som er mulige å gjenbruke eller resirkulere. I tillegg arbeider vi for å redusere klimapåvirkningen, med særlig vekt på energiforbruk og optimalisering av materialforbruk og transportvirksomhet. Vi jobber aktivt med bærekraftsmålene, og legger til rette for en bærekraftig utvikling slik at vi ikke ødelegger for de kommende generasjoner, sier daglig leder i GL-Bygg, Arne Magne Galguften.

Alt avfall blir håndtert på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

– På våre byggeplasser har vi de siste årene jobbet aktivt for å få inn LEAN i våre rutiner. Det handler om å skape mer effektive arbeidsprosesser med mindre sløsing. Vi skal produsere enklere, raskere og billigere med riktig kvalitet og samtidig involvere hele virksomheten i å bli litt bedre, hver dag, fortsetter Galguften.

Tar miljøet på alvor: Administrerende direktør i LLENTAB Norge, Thomas Re Johnsen (t.v.) og daglig leder i GL-Bygg, Arne Magne Galguften forteller de jobber aktivt for å skape en mer bærekraftig byggeplass.

LEAN er en driftsstrategi hvor vi skal lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og fjerning av sløsing.

– Til dette har vi et sett med metoder og verktøy vi kan bruke, avhengig av virksomheten og målsetningene. Veien til målet går gjennom å utvikle gode vaner og arenaer i organisasjonen over tid, og på sikt etablere en kultur for å kontinuerlig forbedre driften. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har, sier Galguften.

GL-Bygg og LLENTAB har fokus på bærekraftig samfunnsutvikling, og har jobber spesielt mot tre av FNs bærekraftsmål:

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no