Unik kompetanse

– Med dette prosjektet har vi vist at vi klarer å ivareta et byggeprosjekt på denne størrelsen. Da med alt fra grunnleggende prosjektering til fullføring av bygget, forteller Øystein Homstad, prosjektleder for GL-Bygg på Svaberget Smolt sitt nye praktbygg.

GL-Bygg er en av de største entreprenørene i nordre del av Trøndelag. En totalentreprenør som satser på å drive bærekraftig entreprenørskap med langsiktig verdiskaping tuftet på god drift, digitalisering og kontinuerlig forbedring.

– Vi prosjekterer og bygger anlegg for blå sektor, skoler, administrasjonsbygg, institusjoner, næringsbygg, bygg for landbruket og kraftanlegg.

 

 

Helt siden starten i 1988 har GL-Bygg markert seg som en solid og kompetent samarbeidspartner for sine oppdragsgivere. Tett oppfølging, en godt sammensveiset arbeidsstokk og en moderne utstyrspark gjør dem i stand til å løse oppgavene sikkert og effektivt.

GL-Bygg har vært den bygningsmessige totalentreprenøren og styrt hele byggeprosessen for Svaberget Smolt sitt nye settefiskanlegg ved foten av Heilhornet helt nord i Trøndelag.  I tett samarbeid med byggherren Sinkaberg Hansen, prosessleverandøren Akva Group Landbased og stålentreprenøren LLENTAB, har Homstad og GL-Bygg sørget for at bygget med en grunnflate på i overkant av 13.000 kvadratmeter har kommet i stand så sømløst som over hodet mulig. Når hele anlegget er ferdig vi det bli produsert rundt 2.000 tonn smolt i året. Med RAS teknologien skal settefiskanlegget resirkulere 99.9 % av vannet som går rundt i anlegget.

– Planleggingen av dette bygget har gått over lang tid. Vi startet å se på jobben i 2018 sammen med byggherren. Deretter utviklet vi bygget i ett års tid før vi kom til enighet om en utbyggingskontrakt. Vi i GL-Bygg er en del av to kontrakter. Vi har er totalentreprenør for den bygningsmessige biten, mens Akva Group Landbased har ansvaret for alt som har med prosessen i anlegget, forklarer Homstad.

Han går en runde rundt i det nye bygget som etter planen skal stå ferdig i januar 2022. Det har vært en omfattende og utfordrende jobb å få alle bitene av puslespillet til å passe på rett sted til rett tid.

– Det har vært en prosess som har krevd ganske omfattende og nøyaktig forprosjektering – Øystein Homstad

– Prosjekteringen er helt avgjørende for å lykkes i et slikt oppdrag. Her har vi opparbeidet oss en god kompetanse på slikt arbeid gjennom både dette anlegget og tidligere anlegg vi har vært med på å bygge. I et bygg som dette må hvert enkelt fundament finne sin høyde i forhold til alle rørene som ligger under gulvet. Bare det å prosjektere betongarbeidet er en stor kabal å få til å gå opp. Alle tenkelige forhold må tas hensyn til. Det er mange kilometer med store rør som ligger under bakken her, og ikke en eneste meter ligger tilfeldig. Det er viktig for oss å forstå prosessene. Vi må kunne ha evnen til å se andre fag og andre tekniske løsninger sine behov, mener GL-Byggs prosjektleder.

Selv om bygget ikke skal stå helt ferdig før på nyåret er det allerede tatt inn rogn, og produksjonen av smolt har startet i deler av bygget.

– Vi har vært heldige og fått lov til å jobbe med byggherren og utviklet anlegget i fellesskap.

Vi har lært mye om RAS-teknologi og kompleksiteten i slike bygg. Det dreier seg mye om å få gjort de rette tingene i rett rekkefølge. Vi må skape merverdi for prosessene til alle involverte aktører. Vi føler at vi har jobbet effektivt og godt, og vi klarer å overlevere et fantastisk flott bygg til slutt, mener Homstad.

I et anlegg av denne størrelsen er det mange aktører som skal inn med både arbeidere og utstyr. Ifølge Homstad har det gått fint å holde styr på alt rundt byggingen av det nye settefiskanlegget.

– Det er mange aktører i sving, men det er trivelige og oppegående folk å jobbe sammen med.

Jeg tror alle involverte har lært mye av hverandre i denne prosessen. Vi føler alle eierskap og stolthet over prosjektet som har utviklet seg etter hvert som ting har falt på plass. Med dette prosjektet har vi vist at vi klarer å ivareta et byggeprosjekt på denne størrelsen. Da med alt fra grunnleggende prosjektering til fullføring av bygget. Vi forstår prosessen og klarer å gjennomføre til rett tid og til kontrollerte kostnader, mener Homstad.

Han legger til at både GL-Bygg og LLENTAB gjennom dette prosjektet har lært mye om prosessene som ligger til grunn i et slikt anlegg, og at de kan komme i forkant av problemstillinger som kan komme undervegs i et slikt prosjekt.

– Dette er jo erfaringer neste utbygger kan nyte godt av, og noe som kommer alle til gode, avslutter Homstad.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no