Åsmulfoss kraftstasjon

Omfattende rehabiliteringsarbeid etter flomskader. Betongarbeider nytt flomavledningsløp inkl lukepilarer, terskel, ledevegger og bru.

Byggherre: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk