Svaberget smolt

Byggeår: September 2019- pågår, planlagt ferdigstillelse desember 2021
Byggherre: Svaberget Smolt/ Sinkaberg-Hansen as
Entrepriseform: Bygningsmessig totalentreprise.
Arkitekt: JonArk as
Omfang/type bygg: Grunnflate 13200m2, totalt gulvareal 15200m2/ Settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til postsmoltavdeling.
Kontraktssum: 261 mill.