– Et sted å vokse

Henrik Skjørstad ville ikke vært foruten jobben i GL-Bygg. På halvannet år har han bidratt sterkt i GL-Bygg sitt kontinuerlige kvalitets- og forbedringsarbeid. – Jeg har fått være med å påvirke innenfor alle områdene i bedriften, og jeg har lært utrolig mye, sier Henrik.

Henrik startet arbeidslivet som tømrer før han etter hvert forfulgte en barndomsdrøm, og ble helikopterpilot.

– Jeg har studert logistikk i ettertid, noe som gjorde at jeg endte opp i en vikar-stilling i ett år i Skogmo industripark. Gjennom denne stillingen samarbeidet jeg mye med GL-Bygg, og da vikariatet var i ferd med å gå ut ble jeg kontaktet av Arne Magne med tilbud om jobb, forteller Henrik.

Han ble da ansatt som Lean- og kvalitetsleder. Her fikk han ansvar for holde tråd i det som har med Lean-arbeid og gjøre. Spesielt rettet mot ISO-sertifisering som GL-Bygg har startet en prosess på nå. I tillegg jobbet Henrik med GL-Bygg sitt kontinuerlige kvalitets- og forbedringsarbeid.

I høst flyttet Henrik tilbake til hjembyen Verdal til en jobb i Proneo, men han er full av lovord om arbeidsgiveren hvor han fikk rom til å vokse både faglig og som menneske.

Flott sted å jobbe

– GL-Bygg er en bedrift som ønsker å satse, og ønsker å være fremtidsrettet. Det å få lov til å være med i en åpen rolle, og bidra og påvirke i alle deler av organisasjonen, var noe som jeg kjente at fristet veldig da tilbudet kom. Jeg trives veldig godt, og har hatt en veldig bratt læringskurve. Da jeg startet for halvannet år siden, gikk jeg rett inn i rollen. Siden da har jeg hatt fullt opp med ulike oppdrag, forteller Henrik.

I løpet av tiden min i GL-Bygg har jeg fått være med å påvirke innenfor alle områdene i bedriften. Jeg har tatt del i en del prosjekt og jeg føler at tiden har gått veldig fort – noe som jo er et godt tegn. Vi har hatt mye å gjøre hele tiden, og vi har sammen prøvd mange måter å få til endring på, sier Henrik.

I løpet av tiden i GL-Bygg har Henrik brukt mye tid på å bli kjent med gjengen i GL-Bygg.

– Jeg er opptatt av at jeg skal være en som jobber sammen med de andre, og ikke bare er en som sitter på kontoret. GL-Bygg har tatt en aktiv rolle når det kommer til arbeidet med Lean på Skogmo og i industriparken. Her har vi valgt å dele på kunnskapen gjennom blant annet å arrangere felles kurs for bedriftene her, sier Henrik.

GL-Bygg startet arbeidet med Lean og kontinuerlig forbedring tilbake i 2016. Det hele startet med konsulentselskapet PVC som reiste rundt til flere bedrifter der de tilbød et program der de kunne bistå med forbedringsarbeid.

– Da jobben startet med standardisering og andre prosesser. Fra 2019 tok vi kontakt med det som da var Lean Team Norge – en bedrift som tilbyr kurs og kompetanseheving innenfor Lean for byggebransjen. Jeg ble hektet på gjennom jobben i i industriparken i 2020. Dette har vi bygd videre på. I vår kjørte vi et kurs sammen med Lean Communications der vi inviterte bedriftene her på Skogmo til å være med. Her hadde vi fokus på Lean i både prosjektering og byggefasen, forklarer Henrik.

– Det handler om å skape en felles forståelse for hva vi ønsker å oppnå. For GL-Bygg handler det om å skape gode prosjekter der vi samarbeider godt sammen. Gjennom det tror vi at vi skal klare å få god kvalitet og god økonomi i prosjektene. Både for oss, byggherrene vi har med oss og for våre samarbeidspartnere, sier Henrik videre.

Økonomisk støtte

Gjennom flere støtteordninger har GL-Bygg fått midler til å gjennomføre kursene og andre prosjekter rundt akkurat dette.

 

– GL-Bygg fikk blant annet støtte til at jeg kunne ta VDC- utdanning gjennom NTNU og Stanford, kurs med PWC med Power BI, i alt fire samlinger med en fra SINTEF målarbeid og strategi. Planen er at GL-Bygg skal bli litt mer konkret og systematisk med hvordan vi skal jobbe med det fremover, sier Henrik.

Nå ønsker vi han lykke til videre i ny jobb i Verdal.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no