MOWI Nordheim

Prosjekt: Nytt smoltanlegg for MOWI på Nordheim i Møre og Romsdal Byggeår: Pågår Byggherre: MOWI Entrepriseform: Arkitekt: Type bygg: Smoltanlegg

Les mer

Grong basseng

Prosjekt: Svømmebasseng Grong kommune Byggeår: November 2020 – februar 2022 Byggherre: Grong kommune Entrepriseform: Totalentreprise Arkitekt: JonArk AS Type bygg: Nytt svømmebasseng i tilknytning til skole og kulturhus.

Les mer

NAV Namsos

Byggeår: Mars 2022 – Desember 2022. Byggherre: Credo bygg as. Entrepriseform: Totalentreprise Arkitekt: JonArk as Type bygg: Betongbygg som er fundamentert på peler. I 1-2.etg kontorlandskap til Nav Namsos, 3.etg overlevert uinnredet. Bygget er det første bygget mellom Brønnøysund og Steinkjer pdd som er blitt BREAM-sertifisert i klasse «very-good». Installert smarthus-teknologi, dette i full utnyttelse […]

Les mer

Svaberget smolt

Byggeår: September 2019- pågår, planlagt ferdigstillelse desember 2021 Byggherre: Svaberget Smolt/ Sinkaberg-Hansen as Entrepriseform: Bygningsmessig totalentreprise. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 13200m2, totalt gulvareal 15200m2/ Settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til postsmoltavdeling. Kontraktssum: 261 mill.

Les mer

Osan settefisk

Byggeår: Mai 2018-Desember 2019 Byggherre: Midt-Norsk Havbruk as Entrepriseform: Delentreprise, Plass støpt og prefab.betong, hulldekker og tømmer/snekkerarbeider inkl. rigg og HMS ansvar. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 5200m2, totalt gulvareal 6200m2/ settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til smoltavdelinger. Kontraktssum: 35mill

Les mer

Brygga båt

Byggeår: 2018 Byggherre: Brandø Holding as Entrepriseform: Bygningsmessig hovedentreprise med ansvar for rigg og HMS. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 1550m2 / betongelementbygg til båtbutikk med vinterlagring av båter. Kontraktssum: 8,8mill

Les mer

Laksefabrikken

Byggherre: SinkabergHansen AS Entreprise: Totalentreprise Arkitekt: Arcon prosjekt AS Omfang: : Betongelementbygg i 4 etasjer. Grunnflate på 9000m2, totalt areal 17200m2. Produksjonsareal: Bløggavdeling 480m2 Kjøletanker for laks 550m2, buferareal for lagring av 180 tonn laks. Pakkerom for laks 900m2 Filetavdeling 1300m2 I totalarealet inngår ny administrasjonsfløy på 900m2, samt kantine og nytt kjøkken på 800m2, […]

Les mer

Bobilsenteret Namsos

Byggherre: Nøsthaugvegen AS Entreprise: Totalentreprise Arkitekt: JonArk AS Omfang: : Totalt areal 3600m2 bestående av salgshall med tilhørende kontor, verkstedlokaler, delelager og vaskehall. Kontraktssum: 42 mill.

Les mer

Terråk Skole og Idrettshall

Byggherre: Bindal Kommune. Entreprise: Bygningsmessig hovedentreprise. Arkitekt: On Arkitekter og Ingeniører AS. Omfang: Totalt areal 4220m2 inkludert ombyggingsarbeider, riving av eksisterende barneskole 1000m2. Skoledel i 2 plan, fullverdig idrettshall inkludert garderobeavdeling. Kontraktssum: 62,5 mill

Les mer

Rørvik Helsesenter

Byggherre: Vikna kommune Entrepriseform: Bygningsmessig hovedentreprise Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS Omfang: Totale 3400m2 med nybygg og ombyggingsarbeider. 17 stk omsorgsleiligheter i plan 3 og 2, Plan 1 og 0 i hovedsak legekontor, kantine, dialyse, ambulansemottak og fysioterapi Kontraktssum: 62 mill

Les mer