Grong kommunehus

Totalentreprise: Tilbygg og ombygging av kommunehuset. Arkitekt: Letnes arkitektkontor Byggherre: Grong kommune

Les mer

Hyllenget bolig og gjestegård

Totalentreprise: Hovedbygning, servicebygg og garasje med tilhørende utomhusanlegg. Et topp moderne anlegg ved bredden av lakseelva Namsen – queen of the rivers. Oppført med tydelige referanser til trøndersk byggeskikk. Arkitekt: Arkitektkontoret Hellebust og Meland AS Byggherre: Rikki og Otto Tidemann

Les mer

IKS Namdal rehabiliteringssenter

Hovedentreprise (eks betongarbeid): Nybygg inkludert fysioterapiavdeling og terapibasseng i Høylandet kommune. Arkitekt: Espen Aursand arkitektkontor AS, Namsos Byggherre: Interkommunalt samarbeidsprosjekt

Les mer

Kløvertunet

Trøndersk tun-tradisjon er ivaretatt i disse flotte eldreboligene. Hovedentreprise: Bygging av eldreboliger på Rørvik Arkitekt: Arcon Prosjekt, Namsos Byggherre: Rørvik Sanitetsforening

Les mer

Rørvik samfunnhus

Hovedentreprise: Nybygg og ombygging av eksisterende kommunehus til samfunnshusfunksjon. Et spennende bygg med hovedbærekonstruksjon i betong, stål og hulldekker, samt lettelementer i takkonstruksjonen. Byggherre: Vikna kommune

Les mer