Vi gjør oss klar for det grønne skiftet.

Som en stor entreprenør i Namdalen er vi bevisst vårt ansvar ovenfor miljøet. Dette har vi hatt fokus på en stund, men nå skal vi løfte oss ytterligere sammen med Klimapartnere. 
Vårt satsingsområde er å drive bærekraftig entreprenørskap med langsiktig verdiskaping tuftet på god drift, digitalisering og kontinuerlig forbedring. 

Det passet derfor godt inn i vår strategi når klimapartner kom til Skogmo Industripark for å signere partneravtale. Fredag 14 februar signerte vi avtalen og er nå stolt partner som 1 av de 6 første bedriftene i hele Namdalen.

Dette innebærer at vi forplikter oss til å føre klimaregnskap , og vise vårt fotavtrykk. En slik åpenhet vil være med på å øke bevisstheten rundt måten man driver entreprenørskap på, og vi tror stadig flere bedrifter  vil øke sin bevissthet og se viktigheten av slik åpenhet.

Med oss i nettverket er Grong Sparebank, Sinkaberg Hansen, Overhalla Hus, Pharmaq og Overhalla Betongbygg. Det er en stor jobb som må gjøres men med dette nettverket skal vi få det til sammen.

Bærekraft angår oss alle og vi ser frem til videre arbeid i nettverket og håper andre melder sin interesse.

Jobben gjør vi sammen for det grønne skiftet!

Avtale signert med Klimapartnere, Vi er med på det grønne skiftet.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no