Fagdag på GL-Bygg AS

Hele verdikjeden samlet til fagdag på Skogmo

Skogmo: Fridtun i Overhalla har huset mang en forsamling opp igjennom årene, men fredagens samling var noe for seg selv. Sjelden har tema som bærekraft, Lean og fossilfri byggeplass vært samtaleemne innenfor disse fire veggene en hel dag. Dagen ble initiert av GL-Bygg AS som inviterte et 40-talls leverandører og samarbeidspartnere til en dag med faglig påfyll, og i samarbeid med Skogmo Industripark ble det hentet inn spennende foredragsholdere for å spe på med sin kunnskap.

Daglig Leder Arne Magne Galguften ønsker velkommen til fagdag.

Tettere samarbeid

Daglig leder i GL-Bygg AS, Arne Magne Galguften, kan fortelle at de selv har jobbet mye forbedringsprosesser de seneste årene, og ser klare resultater, men påpeker at det er ikke alt man klarer alene.
– Skal vi lykkes med å komme videre er vi avhengig av et godt samspill med alle parter i et prosjekt, små marginer og kampen om anbudsrundene blir stadig tøffere med kravene fra offentlige byggherrer. Det er ikke slik at det mangler samspill og samarbeid på byggeplassene, men med litt justering og tettere involvering kan vi bli enda litt bedre enn det vi er i dag. Og det er vi alle tjent med.
Krav fra offentlige byggherrer krever at Lean-tankegang skal legges til grunn i prosjekter. Det er bare et tidsspørsmål før vi og møter disse kravene, også fra private. Derfor er det så viktig at vi jobber med dette i fellesskap, forteller Arne Magne Galguften

Lean Construction

Lean er noe Skogmo-miljøet har jobbet lenge med, og kort fortalt handler det om å fjerne sløsing, bli kjent med arbeidsprosessene og sørge for god flyt. På fagdagen ble metodikken “Lean Construction” grundig presentert av Arild Paulsen fra Lean Team Norge. Denne bygger videre på den grunnleggende lean-filosofien, og legger til at en må bakoverplanlegge prosjektene, fra datoen bygget skal stå ferdig.

Kort fortalt; I et byggeprosjekt starter vi med sluttdatoen for så å jobbe oss bakover. Her vil alle aktører bli involvert og få et eierskap til egen og felles leveranse inn mot ett byggeprosjekt. En unngår da tradisjonell prosjektgjennomføring med mangler, forsinkelser, skylde på hverandre og ikke minst brannslukking underveis. Det som er avgjørende er at selve planleggingen er under kontroll, ikke bare før prosjektstart, men også underveis.
Her ligger også gullmedaljen for bedriftene, i gode interne prosesser som løftes frem og skaper god flyt på byggeplassen.

Bærekraft og fossilfri byggeplass

Det er ikke mange bransjer i dag hvor bærekraft ikke er et tema. Ei heller byggebransjen. Det faglige innholdet på fredagen bar preg av høy kompetanse på foredragsholderne og det er

tydelig at GL-Bygg AS ser viktigheten av dette. Som Arne Magne Galguften påpeker;
– Vi må ta fatt på arbeidet og jobbe målrettet mot bærekraftsmålene, og legge til rette for en bærekraftig utvikling så vi ikke ødelegger for de kommende generasjoner.

Hentet inn for å fortelle om hvilke muligheter som finnes var Norconsult, representert ved Bjørn Kummeneje. En regelrett autoritet innen fagfeltet som har ledet arbeidet med bærekraftige byggeplasser i Oslo. Kort oppsummert så ligger alt klart for fossilfrie byggeplasser, men markedet preges fortsatt av usikkerhet på investeringene. Men at vi kommer dit før eller siden, det er vi helt sikre på etter fredagens presentasjon!

Gl-Bygg AS har levert sitt klimaregnskap

Siste foredragsholder, Jon Svenningsen fra Klimapartnere, fikk gleden av å avslutte fagdagen. Svenningsen konkretiserte hva klimaavtrykk faktisk er. Det handler om både direkte og indirekte utslipp – egen produksjon og det vi bestiller fra andre steder. Det er lettere å gjøre noe med valgene en tar når det foreligger tall som en kan påvirke. Dette ble tydeliggjort når Svenningsen viste klimaregnskapet til GL-Bygg AS helt ned til den minste detalj.

Fagdagen

På spørsmålet om hvordan fagdagen ble til kan organisator og medarrangør Ola Lauve fra Skogmo Industripark AS fortelle følgende;
– GL-Bygg AS og Skogmo Industripark AS har etablert et svært godt samarbeid, der vi bistår dem i en del forbedringsarbeid. Underveis i en av disse prosessene så vi det at leverandører og samarbeidspartnere bør og få innsikt i hvordan GL-Bygg AS Jobber. Det var da vi kom på ideen om en felles fagdag. Selve innholdet er kanskje ikke unikt, men det at GL-Bygg AS tar på seg rollen og inviterer inn til en slik dag er ikke noe alle entreprenører gjør. Vår tanke er at en skal samarbeide og dele der man kan og konkurrere der man må. Når det kommer til forbedringsprosesser, bærekraft og konkurransekraft er det helt klart en fordel med samarbeid.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no