Spisser samarbeidet for å kapre havbruksmarkedet

Den trønderske entreprenøren GL-Bygg og den internasjonale stålbyggleverandøren LLENTAB slår sammen kreftene. Målet er å levere en totalpakke til oppdrettsindustrien.

Gjennom byggingen av Svaberget Smolt har Thomas Re Johnsen (administrerende direktør i LLENTAB Norge, til venstre) og daglig leder Arne Magne Galguften i GL-Bygg stått for den bygningsmessige innpakkinga av adskillige mengder havbruksteknologi. Nå viderefører de to selskapene samarbeidet for å skaffe seg et enda sterkere fotfeste i oppdrettsnæringa.

OVERHALLA/NÆRØYSUND:

De ferske samarbeidspartnerne har allerede jobbet i tospann i en periode. Like ved foten av er både GL-Bygg og LLENTAB på oppløpssida i bygginga av SinkabergHansens (SbH) nye settefiskanlegg på Svaberget.

Med en grunnflate på i overkant av 13.000 kvadratmeter vil det nye anlegget til SbH- og Emilsen Fisk-eide Svaberget Smolt produsere rundt 2.000 tonn smolt i året etter første byggetrinn. Med RAS teknologien skal settefiskanlegget resirkulere 99.9 % av vannet som går rundt i anlegget. Bygget skal etter planen stå ferdig i januar 2022, men det er allerede tatt inn rogn og produksjonen av smolt har startet i deler av bygget.

Ble kjent på Svaberget

GL-Bygg er bygningsmessig totalentreprenør for prosjektet, i tett samarbeid med byggherre SinkabergHansen, prosessleverandøren AKVA group Landbased – og LLENTAB.

– Bakgrunnen for samarbeidet er knytta til leveransen på Svaberget, som er det aller første prosjektet vi samarbeider med LLENTAB om. Gjennom denne prosessen har vi blitt godt kjent, lært mye om hverandre og hvordan vi kan spille hverandre gode i hverdagen, ikke minst styrke hverandre i framtidige prosjekter, sier daglig leder Arne Magne Galguften i GL-Bygg.

– Hvordan skal de to selskapene samarbeide framover?

– Hver for oss får vi allerede henvendelser fra oppdrettsnæringa. I fortsettelsen handler samarbeidet om å samsnakke om hvilke prosjekter det er naturlig å samarbeide om. Når vi utnytter den samlede kompetansen i selskapene til å planlegger i fellesskap, får vi til løsninger som vil gi merverdi for kunden, sier Galguften.

Gjennom samarbeidet skal de to selskapene levere bygningsmessig totalentreprise, inklusive forprosjekt, samspillsfase, detaljprosjektering samt utførelse av alle nødvendige bygningsmessige og tekniske arbeider, tilpasset de prosesstekniske løsningene som ønskes utført.

Posisjonerer seg i blå sektor

Samarbeidet skal også bidra til å styrke posisjonen i markedet. Målet er å bli en totalleverandør for oppdrettere med byggeambisjoner.

– Vi tar sikte på å bli en samarbeidspartner for oppdrettsnæringa. Gjennom å forstå de tverrfaglige prosessene kan vi bidra til økt verdiskaping for kunden. Vi skal tilby en totalpakke hvor vi sørger for at puslespillet blir lagt i riktig rekkefølge og at prosessanlegg og nødvendig produksjonsutstyr får optimale forhold under produksjon og drift, sier Galguften.

Det er ikke så rent lite som skal få plass innenfor veggene som har reist seg på Svaberget. Inne i bygget er det plass til totalt 33 kar i ulike størrelser. Det totale karvolumet er på hele 13.649 kubikkmeter og anlegget vil ha en maksgrense på stående biomasse på 840 tonn. Det er AKVAgroup Land Based som har en egen totalentreprise på prosessanlegget, der installering og montering av anlegget blir ivaretatt av Landbased Norway, (med folk fra tidligere Plastsveis AS med base på Sømna), og Landbased sin danske avdeling.

– Satsinga mot havbruksnæringa er ei helt bevisst satsing fra vår side. Vi har allerede høstet gode erfaringer fra bygginga av settefiskanlegg i Osan og på Svaberget, sier Galguften.

Norsk havbruksnæring preges i dag av solide overskudd og god tilgang på kapital. Det gir blant annet utslag i massive investeringer i landbaserte smolt- og matfiskanlegg langs store deler av kysten.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å ta en posisjon i markedet. Vi ser jo aktiviteten og investeringsviljen som råder i næringa, avslutter Galguften.

Sak hentet fra NT24.
Publisert 16.062021.
Journalist: Eystein Fiskum Hansvik

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no