– Godt å komme hjem

For Marit Haugum Mo var det deilig å kunne flytte hjem til Overhalla og få seg en jobb som passet midt i blinken i forhold til utdanningen.

– Det er viktig for oss som ønsker å komme hjem, at vi har en bedrift som GL-Bygg som tilbyr arbeidsplasser som gjør at vi får brukt utdannelsen vår. Det handler igjen om både bolyst og blilyst, sier Marit.

Hun er utdannet byggingeniør og har jobbet hos Veidekke i både Bergen og Trondheim, før hun tok seg en snartur innom et arkitektkontor i Namsos. 1. juni kom hun inn dørene hos GL-Bygg som selskapets nyeste ansikt.

Slutt på pendling

– Det er veldig vidt hva man kan gjøre med den utdannelsen jeg har tatt. Egentlig kan du sitte og både tegne og konstruere. Etter at jeg var ferdig på skolebenken kjente jeg at entreprenørbransjen fristet mest. Etter noen år i Vegvesenet, hvor jeg fikk være med på flere store prosjekter, begynte jeg å se meg om etter en hjem her hjemme slik at jeg kunne slutte med pendlingen, sier Marit.

 

 

For hele tiden mens hun jobbet hos Vegvesenet, pendlet hun hjem til Overhalla. Etter hvert fikk hun et tilbud fra GL-Bygg hun ikke kunne si nei til. Den ferske HMS-lederen bruker nå all tid på å lære seg GL-Bygg å kjenne.

Startet som sommervikar

– Jeg har jobbet hos GL-Bygg før som sommervikar. Slik sett er jeg litt kjent med både folket og gangen i ting. Jeg fikk et positivt inntrykk til GL-Bygg da jeg var sommervikar, og det inntrykket har ikke endret seg nå. Det er spesielt arbeidsmiljøet her som stikker seg ut. Jeg synes det er hyggelig, givende og morsomt å være på jobb – noe som er veldig viktig for meg. Du tilbringer tross alt store deler av dagen på arbeid, og da er det viktig at du jobber et sted der du trives, mener HMS-lederen.

I jobben som HMS-leder skal Haugum Mo sørge for at HMS blir ivaretatt på alle prosjekter GL-Bygg er en del av, i tillegg til at folk har det godt på jobb. Som en del av jobben med å lære seg GL-Bygg å kjenne, har Marit som mål å komme seg ut for å hilse på alle sammen slik at hun blir kjent med alle og ikke bare er et navn på papiret for de ansatte.

Alt du gjør over lang tid kan være belastende. Uansett om du jobber ute på anlegg eller om du sitter på kontor fremfor en datamaskin

Ut og treffe folk

– Jeg vil være ute på prosjektene for å bli kjent med både de ansatte og få et godt innblikk i hva GL-Bygg holder på med. Jeg merker gnisten, arbeidsiveren og yrkesstoltheten som de ansatte har. De er genuint interesserte i å vise og fortelle om det de holder på med. Jeg merker også at det er mange års erfaring i bedriften. De er flinke folk. Trivelige folk. Profesjonelle folk, sier Marit.

Første møte med arbeidslivet

Marit skal også ha ansvar for oppfølgingen av GL-Bygg sine lærlinger.

– Det synes jeg er givende. Vi er deres første møte med arbeidslivet, og vi ønsker å gi dem en best mulig opplevelse av det å være ute i arbeid.

Bærekraft

De siste årene har GL-Bygg hatt et spesielt fokus på arbeidet med bærekraft, noe som er nytt i hele bransjen.

– Jeg synes GL-Bygg stakk seg veldig ut på akkurat dette. GL-Bygg er langt frem i skoa på bærekraftsområdet og bedriften har et ønske om å bidra til å dra bransjen i riktig retning. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette arbeidet.

GL-Bygg ble nettopp resertifisert som miljøfyrtårn, og de er godt i gang med ISO-sertifiseringer. Bedriften er også medlem av klimapartnere Trøndelag.

Søker å bli bedre

– Det viser at vi ønsker å søke informasjon rundt hvordan vi kan bli bedre. Vi fører også et detaljert klimaregnskap. Det er ikke så mange som gjør ennå, og det synes jeg er positivt. Byggebransjen blir jo sett på som litt grå, men vi har et ønske om å forbedre oss. Jobben ligger mye i å finne ut hvor skoen trykker, og hva vi kan gjøre for å bidra. Akkurat det er en viktig jobb, sier Marit.

Jeg merker at det er mange års erfaring i bedriften. De er flinke folk. Trivelige folk. Profesjonelle folk

Hos GL-Bygg gis det rom for at de ansatte kan utvikle seg selv – både som personer og rent faglig sett. Også dette er noe Marit tenker å videreføre i rollen sin som HMS-leder.

 

Tenke selv

– Jeg ønsker å få folk til å tenke selv. Du skal jo tross alt ta 10.000 valg selv i løpet av en dag, så det handler om å få inn en grunnholdning hos alle i hele bedriften. Mitt inntrykk er at det allerede gjøres en veldig god jobb hos GL-Bygg når det kommer til HMS. De ansatte er interesserte i det og det er ikke noe spørsmål om hvorfor de må ta de forhåndsreglene som de må ta. Dette med HMS er veldig viktig for at du skal kunne jobbe lengre. Det skal ikke være slik at du skal ofre helsen sin når du starter i bygg- og anleggsbransjen. Det skal være ordnede former her også, sier Marit.

– Alt du gjør over lang tid kan være belastende. Uansett om du jobber ute på anlegg eller om du sitter på kontor fremfor en datamaskin, legger hun til.

Hvordan ser en arbeidsdag som HMS-leder ut?

– En fordel med jobben er at ingen dager er lik. Vi har prosjekter og er på ulike steder. Ting oppstår hele tiden. Noen dager er kanskje rolige, mens noen andre dager dukker det opp ting hele tiden. Vi ønsker å utvikle oss og bli bedre på alle områder – vi kan ikke stoppe opp.
Jeg liker å komme meg ut, og jeg håper at flere jenter kommer inn i bransjen og hos GL-Bygg. Vi trenger flere jenter., sier Marit.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no