Vi vil lede an

De siste årene har GL-Bygg med Arne Magne Galguften i spissen satset hardt på forbedring og bærekraft. – Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til energi- og ressurseffektivitet i tillegg til at vi jobber for å minimere miljøbelastningen, sier Arne Magne.

Arne Magnes far – Bjørn Galguften – var en av grunnleggerne av GL-Bygg, men Arne Magne satt selv rundt bordet i oppstarten i 88. Han hadde ansvaret for de administrative oppgavene som regnskap og lønn, prosjektregnskap etc. frem til 1995. Dette gjorde han parallelt med at han jobbet i bank.

Vi sørger alltid for at vi har på plass de ressurser som kreves for å fullføre oppdraget på en hensiktsmessig måte

– I 1996 fikk jeg en ledende stilling i Fokus Bank – senere Danske Bank – og da var det ikke forenelig å ha en slik jobb ved siden av. Det gikk noen år, så ble det åpnet opp for at folk som jobbet i bank kunne sitte med styreverv, forklarer han.

 

 

Med det kom han inn i GL-Bygg systemet igjen, som styreleder. En rolle han hadde frem til 2016.

Forretningsutvikler

I 2016 ble jeg ansatt som forretningsutvikler, og hadde den stillingen til 2019 da jeg tok over som daglig leder. Det har vært noen spennende år som daglig leder. Vi har satt i gang mange prosjekter for å utvikle bedrift og organisasjon. Du har Lean, helsefremmende arbeidsplass og til tider har jeg kanskje vært vel ivrig til å starte opp forbedrings- og utviklingsarbeid. Jeg er helt sikker på at vi er en annen bedrift i dag enn vi var for noen år siden. Vi ser at det vi har jobbet med er ting bransjen har og er i ferd med å starte å jobbe med. Vi mener selv at vi har gjort en del riktig, sier Galguften.

Selv om det har vært både oppturer og nedturer gjennom årene har GL-Bygg likevel klart å omstille seg og tilpasse seg markedet gjennom flere år. Det bærer de fruktene av i dag.

 

 

– De siste årene har vi hatt flere store og lærerike prosjekter, og vi har satt oss et klart mål for fremtiden, sier Galguften.

Vi hopper litt tilbake i tid igjen. I årene etter oppstarten gikk det jevnt og trutt. Bedriften vokste seg sakte, men sikkert, og en solid arbeidsstokk ble stadig større og sterkere. I 1994 ble det gjennomført et skifte i ledelsen.

 

– Da kom det inn en kar som het Pål Arne Ryan. Han kom inn i bedriften med erfaring fra Skanska og delvis store prosjekter. Det han tilførte med sin kompetanse var nok veldig bra for GL-Bygg, for han hadde kanskje ikke de begrensningene vi hadde lagt på oss fra etableringen i -88. Han så litt nye muligheter, og bedriften utviklet seg og vokste. Det kom flere ansatte til, og det ble investert i mer utstyr. I tillegg ble nedslagsfeltet vært geografisk utvidet. Vi startet å se mer mot søndre deler av Helgeland og litt nedover mot Innherred, forteller Galguften.

Ryan var med frem til 2008-09. Da kom Per Skaret inn som daglig leder, og selskapet fortsatte i den gode driven de hadde opparbeidet seg.

– Per satt som leder til 2019. Da kom jeg inn i bildet og overtok. Da ble han 62 år og ønsket å tre tilbake og fortsette som prosjektleder, en rolle han fortsatt har, sier Galguften.

Allsidig entreprenør

Opp gjennom årene har både arbeidsstokken og kompetansen i GL-Bygg vokst seg stadig større og sterkere. De har bygd både flyplassterminaler, skolebygg, basseng omsorgssentre, boliger, kommunehus, kraftstasjoner, landbaserte oppdrettsanlegg og store laksefabrikker er noe av det den engasjerte gjengen i GL-Bygg har stått for de siste 35 årene.

Selskapet har vokst jevnt og hatt en god økonomisk utvikling.

– Vi er en totalentreprenør som satser på å drive bærekraftig entreprenørskap med langsiktig verdiskaping tuftet på god drift, digitalisering og kontinuerlig forbedring. De siste årene har vi vært gjennom mange store og spennende prosjekter. Blant annet ny laksefabrikk på Marøya i Nærøysund, et stort nytt settefiskanlegg på Svaberget i Bindal, nytt basseng i Grong og ny Biltema-butikk i Namsos – for å nevne noe, sier Galguften.

Flere store prosjekter står også for tur. Et nytt lagerlokale står ferdig på Skogmo i Overhalla og et nytt administrasjonsbygg er i ferd med å reise seg og skal stå klart til vinteren 2024.

GL-Bygg satser friskt og har store ambisjoner om å bli en ledende entreprenør og samarbeidspartner for blå sektor i Midt-Norge.

– Dette gjør vi i tillegg til de øvrige segmenter vi har jobbet med. Hos oss ønsker vi å gi våre ansatte muligheten til å bli en del av et faglig sterkt miljø, hvor det er rom for utvikling, både faglig og på det personlige plan, sier Galguften.

Miljøbevisst

GL-Bygg er sertifisert etter Achilles Utilities NCE – et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

GL-Bygg er også godkjent Miljøfyrtårn og registrert i Startbank-registeret.

– Vi jobber for å minimere miljøbelastningen og bidra til energi- og ressurseffektivitet, både på våre produksjonsanlegg og ute på byggeplass. Hvert ledd i produksjonskjeden er viktig for det ferdige resultatet. Vi sørger alltid for at vi har på plass de ressurser som kreves for å fullføre oppdraget på en hensiktsmessig måte, forteller Galguften.

 

Som en stor aktør i entreprenørnæringen har GL-Bygg et ansvar når det kommer til valg materialer som er miljøvennlige og bærekraftige, og som er mulige å gjenbruke og/eller resirkulere.

– I tillegg arbeider vi for å redusere klimapåvirkningen, med særlig vekt på energiforbruk og optimalisering av materialforbruk og transportvirksomhet. Samtidig blir alt avfall håndtert på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

 

Kundeservice

– Vi har alltid kunden i fokus, og vi gjør alt vi kan for å gi kunden trygghet gjennom kompetanse og samtidig bidra til et forutsigbart og godt samarbeid, legger han til.

GL-Bygg skal ha bærekraftig entreprenørskap som et tydelig satsningsområde, med langsiktig verdiskaping tuftet på god drift, digitalisering, kontinuerlig forbedring, og evnen til å drive god prosjektstyring.

Jeg har en veldig solid og god stab sammen med meg på alle nivå

– Vi skal videreutvikle vår HMS. Hver dag skal vi være en helsefremmende arbeidsplass, og vi har et tydelig mål om null arbeidsrelatert skadefravær, sier den daglige lederen.

Galguften skryter også av folkene han har rundt seg.

– Jeg har en veldig solid og god stab sammen med meg på alle nivå. Jeg er ikke en bygningsmann, men det har vi veldig mye kompetanse på i huset. Vi har bygd opp organisasjonen med både HMS, kvalitet og Lean. Vi har et solid bas- og formannsledd som gjør en god jobb, i tillegg til at vi har mange dyktige fagarbeidere. Det er flere som tar fagbrev både som tømrer og betongarbeider. Hos oss har vi folk som synes faget er interessant og som søker seg videre teknisk fagskole og høyere utdanning etter å ha tatt fagbrev. Dette er folk vi håper vi får beholde, sier Galguften.

GL-Bygg ønsker å ha god rekruttering på alle nivå. I dag er det lite turnover på bemanning og veldig lite sykefravær.

 

– Godt arbeidsmiljø er noe vi jobber mye med, og det har resultert i at det er en veldig sammensveiset gjeng som jobber hos oss. Våre ansatte danner selve fundamentet i bedriften, og derfor utdanner vi våre egne ansatte for å sikre kompetansen for fremtiden, sier Galguften.

GL-Bygg samarbeider tett ned de videregående skolene i distriktet, og har et mål om å ha lærlinger i organisasjonen til enhver tid.

Del:

Kontaktinformasjon

GL-Bygg AS
Overhallsvegen 2146
7863 Overhalla

Tlf: 74 28 08 80
E-post: firmapost@gl-bygg.no