Styrket kompetanse gir nye muligheter

Kompetanse har alltid vært viktig for oss i Gl-Bygg AS, og i mange år har det vært en av våre styrker at vi har faglig dyktige medarbeidere. Som for alle bransjer er også vi preget av en enorm utvikling, noe som stiller krav til at vi følger med på det som kommer av nye muligheter. […]

Les mer

Besøk av 40 tiendeklassinger ute på byggeplass

Her forleden hadde vi besøk av ca 40 tiendeklassinger fra ungdomskoler i Overhalla og Namsos. Elevene var med ut til oss i regi av Olav Duun videregående skole. På Hunn skole er vi kommet så langt at de fleste håndverksfag nå er representert på byggeplassen. Elevene fikk se alt fra arbeid med forskaling, snekring, rørarbeid […]

Les mer

Spisser samarbeidet for å kapre havbruksmarkedet

Den trønderske entreprenøren GL-Bygg og den internasjonale stålbyggleverandøren LLENTAB slår sammen kreftene. Målet er å levere en totalpakke til oppdrettsindustrien. Gjennom byggingen av Svaberget Smolt har Thomas Re Johnsen (administrerende direktør i LLENTAB Norge, til venstre) og daglig leder Arne Magne Galguften i GL-Bygg stått for den bygningsmessige innpakkinga av adskillige mengder havbruksteknologi. Nå viderefører […]

Les mer

Svaberget smolt

Byggeår: September 2019- pågår, planlagt ferdigstillelse desember 2021 Byggherre: Svaberget Smolt/ Sinkaberg-Hansen as Entrepriseform: Bygningsmessig totalentreprise. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 13200m2, totalt gulvareal 15200m2/ Settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til postsmoltavdeling. Kontraktssum: 261 mill.

Les mer

Osan settefisk

Byggeår: Mai 2018-Desember 2019 Byggherre: Midt-Norsk Havbruk as Entrepriseform: Delentreprise, Plass støpt og prefab.betong, hulldekker og tømmer/snekkerarbeider inkl. rigg og HMS ansvar. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 5200m2, totalt gulvareal 6200m2/ settefiskanlegg, RAS teknologi Akva Group, fra klekkeri til smoltavdelinger. Kontraktssum: 35mill

Les mer

Brygga båt

Byggeår: 2018 Byggherre: Brandø Holding as Entrepriseform: Bygningsmessig hovedentreprise med ansvar for rigg og HMS. Arkitekt: JonArk as Omfang/type bygg: Grunnflate 1550m2 / betongelementbygg til båtbutikk med vinterlagring av båter. Kontraktssum: 8,8mill

Les mer

Laksefabrikken

Byggherre: SinkabergHansen AS Entreprise: Totalentreprise Arkitekt: Arcon prosjekt AS Omfang: : Betongelementbygg i 4 etasjer. Grunnflate på 9000m2, totalt areal 17200m2. Produksjonsareal: Bløggavdeling 480m2 Kjøletanker for laks 550m2, buferareal for lagring av 180 tonn laks. Pakkerom for laks 900m2 Filetavdeling 1300m2 I totalarealet inngår ny administrasjonsfløy på 900m2, samt kantine og nytt kjøkken på 800m2, […]

Les mer

Hunn skole i Overhalla, montering av første massivtreelement.

August 2022 er en måned lærere og elever ved Hunn skole i Overhalla gleder seg til. Da står nye Hunn skole ferdig og er klar for overrekkelse. Skolen skal totalrehabiliteres hvor hovedbygget blir nytt både innvendig og utvendig, samt ny gymsal i betong og en ny fløy i massivtre. GL-Bygg AS har jobben som total-entreprenør […]

Les mer

Ny prosjektleder i GL-Bygg AS

Møt vår nyeste ansettelse, Anders Feragen. Han vil blant annet ha ansvar for prosjekter som leveres ut i mot blå næring. som er et viktig satsningsområde for oss i GL-Bygg. Med en solid bakgrunn som byggmester og ingeniør fra Stjørdal tekniske fagskole blir dette en viktig og god ressurs for oss fremover. Velkommen med på […]

Les mer

GL-Bygg AS søker prosjektleder

LYST TIL Å JOBBE HOS EN LEVERANDØR TIL KUNDER I BLÅ NÆRING? HER ER JOBBEN FOR DEG! Hos oss får du blant annet ansvar for prosjekter som selskapet til enhver tid har i blå næring. Vi opplever en økende etterspørsel etter våre tjenester og ønsker oss en dyktig prosjektleder til å videreutvikle dette forretningsområdet. Du […]

Les mer